JAG TÄNKER SÅ HÄR.

Småfix drivs av Lennart Klingzell som har mångårig erfarenhet inom flera områden.

Min målsättning är att snabbt utföra Era behov av nybyggnation, reparation och underhållsbehov, kvalitetsmässigt med hög kostnadsmedvetenhet samt integritet.


Är utbildad snickare med erfarenhet av större och mindre byggen allt ifrån nybyggnation, underhåll och service.


Med erfarenhet och kunskap i bagaget är ambitionen att erbjuda mina tjänster och få det ogjorda gjort åt Er.


Kvar blir för Er att njuta av det färdiga resultatet och att ni äntligen fick det gjort.


Att hålla nere administration och kostnader som inte gagnar arbetet är väsentligt. 


Självfallet får ni en kostnadsuppskattning innan arbetet startas och ni kan själv bestämma ett kostnadstak. 


Hoppas vi hörs!

Lenny